Du er her: 

Familiegudstjeneste SKÆRTORSDAG klokken 10:30 Børnekoret medvirker Bagefter ÆGGEJAGT og KIRKEKAFFE

 

Hvad er Skærtorsdag?

Enhver der har været til alters, har vist prøvet at kigge ned i det blanke bæger, som man skal drikke vinen af om et øjeblik. Hvad er det så, øjet oplever?

Man ser sit eget spejlbillede i bunden af bægeret. Men idet vinen skænkes i bægeret, oplever øjet – og forstanden med – at modtagerens spejlbillede ligesom viskes ud eller vaskes væk af vinen, medens man hører præsten sige: Dette er Jesu Kristi blod! Vinen, der drikkes til minde om eller ihukommelse af Jesu døds betydning for hvert enkelt menneske, udvisker meget konkret det spejlbillede, modtageren så af sig selv for et øjeblik siden. Vinen i bægeret får derved den – letfattelige – symbolske betydning, at jeg (syndige) menneske, der før så billedet af mig selv i alterbægeret, udviskes af vinen, der er tegnet på Jesu blod!

Og hvad sker der, når vinen er drukket? Ja, man ser sig selv igen. Men spejlbilledet er nu blevet lidt farvet af den smule vin, der er tilbage i bunden af bægeret og på bægerets sider.

Man ser sig selv ”i et nyt lys”, fordi man nu har modtaget det synlige tegn på, at man i nadveren har fået tilsigelsen af sine synders nådige forladelse. Man kan nu rejse sig fra alterbordet efter at have hørt bortsendelsesordene, som præsten siger ved afslutningen af nadveren: ”Den korsfæstede og opstandne Frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vore synder; han styrke og opholde os derved i en sand tro til det evige liv!”

 

 

 

 

Del dette: