Du er her: 

LEDIG STILLING SOM GRAVERMEDHJÆLPER

Stillingen som gravermedhjælper ved Øster Løgum Kirke er ledig og ønskes besat snarest.

Stillingen er på 660 timer/år. Det ugentlige timetal varierer i forhold til de konkrete arbejdsopgavers udførsel i løbet af sæsonen.

Arbejdet består primært af pasning og vedligehold af gravsteder og kirkegårdens øvrige arealer samt hæk- og græsklipning. Opgaverne løses i samarbejde med graveren. 

Kirketjeneste kan forekomme på hverdage, hvis graveren har fri. 

Aflønning sker på timebasis.

Vi forventer at du: 

• kan arbejde selvstændigt og omhyggeligt, er ansvarsbevidst og samvittighedsfuld 

• har et positivt livssyn og godt humør 

• har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med kirkernes øvrige medarbejdere. 

• Kan trives ved en varierende længde arbejdsuge samt at stillingen er sæsonbetonet 

Vi tilbyder: 

• En stilling med stor indflydelse på egen arbejdsuge 

• At du bliver en del af et team af engagerede medarbejdere 

• At du bliver en del af et aktivt sogn med et kirkeliv der er bredt funderet i lokalsamfundet 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør kr. 244.264 (trin 1) og kr. 249.809 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Menighedsrådet stiller ikke uddannelsesmæssige krav for ansættelse i stillingen.

Ved spørgsmål vedr. stillingen kan graver Elisabeth Jensen kontaktes på tlf.: 20 55 00 99

Ansøgning med relevante bilag sendes til Øster Løgum Sogn pr. mail: 9015@sogn.dk senest d. 5. marts 2018

Ansættelsessamtaler finder sted efter nærmere aftale.

Del dette: