Minikonfirmander i Øster Løgum Sogn

Om efteråret tilbydes alle elever på 3. årgang i Hovslund Børneunivers at begynde til minikonfirmandundervisning.

Undervisningen
Det drejer sig om seks undervisningsgange, hvor børnene bliver introduceret til nogle af Kristendommens og livets helt store spørgsmål. Undervisningen bærer præg af leg, fortællinger og mange andre spændende ting. Børnene skal i det hele taget opleve og gå på opdagelse i deres kirke.

Det er sognepræsten Ann og organisten Kirsten, som står for undervisningen. 

Børnene bliver undervist i Hovslund Børneunivers og Øster Løgum kirke.

Vi afslutter forløbet med en børnegudstjeneste.

Dukker der spørgsmål op, er I meget velkomne til at ringe til sognepræsten eller komme forbi præstegården. Mit telefonnummer er 40 25 55 92 og mail: abd@km.dk