Velkommen

Øster Løgum-Genner pastorat har sin egen hjemmeside. Pastoratet består af de to sogne Øster Løgum og Genner, som ligger placeret i det sønderjyske. Øster Løgum sogn lige midt på hærvejsruten og Genner sogn smukt ned til Genner bugt.

Kirkesanger ved Øster Løgum kirke.

Kirkesangerstillingen ved Øster Løgum kirke er ledig og ønskes besat snarest.

Stillingen udgør på årlig basis ca. 312 timer.

Arbejdsopgaverne for en kirkesanger er højmesser og gudstjenester, bryllupper, begravelser og bisættelser. Kirkesangerens arbejdsopgaver falder primært i weekenden, men der må påregnes at der også forekommer hverdagstjenester. Endvidere må der påregnes tjeneste ved kirkens højtider såsom juleaften og ved påske.

Kirkesangeren skal varetage følgende:

* Den vokale del af liturgi og menighedssang såvel i som udenfor kirken

Der er endvidere pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Vi forventer, at du:

* Har det godt med at stå foran menigheden og lede menigheden i sang.

* Ønsker at indgå i samarbejdet med det øvrige personale og blive en del af teamet.

* Er imødekommende over for kirkens besøgende.

Til ansættelsessamtalen er der prøvesang som forventes afholdt d. 20.september 2016.

Ansættelsen sker på individuelle vilkår. Ansættelsen reguleres, hvor andet ikke er aftalt, af det til enhver tid gældende cirkulære om ansættelsesvilkår for ikke overenskomstansatte medarbejdere i Folkekirken aktuelt cirkulære nr. 9811 af 28.10.2014.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson i menighedsrådet Trine Bjerg Ørom på tlf. 51 43 88 46  eller trineorom@hotmail.com Ansøgninger med relevante bilag sendes til kontaktperson Trine Bjerg Ørom på trineorom@hotmail.com  Ansøgningen skal være kontaktpersonen i hænde senest torsdag d. 15. september 2016 kl.12.00.  Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet referencer, og at der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. 

 

 

 

Aabenraa provsti har sin helt egen kirkehøjskole, hvor man hvert forår og efterår arrangerer spændende foredrag med aktuelle emner.

Aabenraa provsti har sin egen sorggruppe. Her kan man få hjælp, når man står midt i sit livs sorg.

Øster Løgum Kirke

Genner Kirke